Verzuim

Muurhuizen doet er alles aan om het verzuim van leerlingen zo beperkt mogelijk te houden. Het grip houden op verzuim vraagt een samenwerking met u, de ouder/verzorger.


Ziekmeldingen en kortdurende absentie

Het melden van kortdurende absentie (zoals artsenbezoek, orthodontist e.d.) en ziekmeldingen kunt u doorgeven via het formulier “afwezig melden” op onze website. De link hiernaar vindt u op de homepage onder “snel naar”. Zolang een leerling ziek is, moet hij/zij elke dag worden ziekgemeld middels het formulier. Beter melden is niet nodig.

Gedurende de schooldag ziek naar huis

De leerling meldt zich altijd af bij de verzuimcoördinator voordat hij /zij naar huis gaat. In overleg met u krijgt de leerling toestemming om naar huis te gaan. De verzuimcoördinator/administratie wordt gebeld als de leerling veilig is thuisgekomen. 

Verlof

Verlof (bijvoorbeeld vanwege bruiloft of suikerfeest) dient uiterlijk twee weken voor het beoogde verlof aangevraagd te worden. U kunt verlof aanvragen met een e-mail of een briefje voorzien van uw handtekening, gericht aan de afdelingsleider. het briefje mag afgegeven worden aan de verzuimcoördinator of rechtstreeks gegeven of gemaild aan de afdelingsleider. Alleen als de verlofaanvraag aan de wettelijke regels voldoet kunnen we deze toekennen. De afdelingsleider laat weten of het verlof toegekend wordt. 

Te laat komen

Na drie te laat meldingen start onze procedure. Die begint ermee dat leerlingen zich om kwart over acht ’s ochtends op school moeten melden bij de conciërge. Ook als een leerling het eerste en/of het tweede uur vrij heeft, blijft deze meldtijd staan.

Ongeoorloofde absenties

Als een leerling zonder melding afwezig is, beschouwen we dit als spijbelen. Daar staat een sanctie op. Uw kind zal dan de tijd dubbel in moeten halen. Mocht er toch een reden zijn dan verwachten we dat u die reden zelf alsnog aan ons doorgeeft. 

Ziektebegeleiding

We vinden het belangrijk om het ziekteverzuim goed te monitoren. Dit doen we omdat blijkt dat dit schooluitval door ziekte kan terugdringen. Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan uitzieken alleen. Wij werken hierin samen met de GGD. Na vijf ziekmeldingen of eerder als daar aanleiding voor is wordt een leerling besproken in ons zorgoverleg. We zullen dan nagaan of extra hulp nodig is. vanzelfsprekend hebben we daarover contact met de ouders/verzorgers. Het protocol ziektebegeleiding vindt u op onze website. 

Contact

In Magister kunt u alle registraties terugvinden. Wij willen u vragen om hier regelmatig naar te kijken. Mocht daar iets niet kloppen dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Ook kunt u uw adres- en telefoongegevens checken. Ook daarvoor geldt dat we eventuele wijzigingen graag van u vernemen.

Bij vragen over verzuim kunt u contact opnemen met onze verzuimcoördinator Teuni Hop of Seval Çaliskan.