MR

Iedere school hoort op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen. Een goed functionerende MR levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school. Veel belangrijke beleidsbeslissingen worden eerst besproken in de MR. 

De MR (medezeggenschapsraad) bestaat op Muurhuizen uit acht leden. De personeelsgeleding bestaat uit vier leden en de ouder-/leerlinggeleding bestaat totaal ook uit vier leden. Als er een vacature ontstaat wordt u hierover geïnformeerd en kunt u zitting nemen als ouder-lid.

Contact

    MR 
dmrmm@mavomuurhuizen.nl

   Voorzitter DMR: Bas van Leeuwen
b.van.leeuwen@mavomuurhuizen.nl