Opleidingsschool

Muurhuizen maakt deel uit van de Meridiaan Opleidingsschool. Het doel van de opleidingsschool is om alle aankomende en nieuwe docenten optimaal te begeleiden. Zo vinden ze snel hun weg binnen onze scholen en vergroten we de kans dat ze in het onderwijs blijven werken. Daarnaast zetten we in op een leven lang leren voor álle medewerkers. Op die manier blijven we onszelf en ons onderwijs ontwikkelen en verbeteren ten gunste van de leerlingen.

Tot onze opleidingsschool behoren Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Wageningen Universiteit, Calo Windesheim, Het Nieuwe Eemland, ’t Hooghe Landt en Muurhuizen. Met een bevlogen en professioneel opleidingsteam zorgen we ervoor dat het leren op onze school van leerling tot aan directeur nooit stopt. Passend bij onze visie op de leerling en de maatschappij, werken we samen met de lerarenopleidingen aan de ontwikkeling van passend en innovatief onderwijs. 

Hoe doen we dat?

Studenten van de lerarenopleiding begeleiden

Uw kind zal dit jaar ongetwijfeld bij verschillende vakken docenten in opleiding (stagiairs) tegenkomen die observeren, begeleiden en/of lesgeven. Werkplekleren is belangrijk en onmisbaar bij de opleiding tot docent. Het vak van docent leer je nu eenmaal vooral in de praktijk.

Elke student die op onze school stage komt lopen wordt begeleid door een zogenaamde werkplekbegeleider (stagebegeleider). Dit is een ervaren vakdocent die samen met de schoolopleider van Muurhuizen en de instituutsopleider van de lerarenopleiding de begeleiding van de student verzorgt. Tot het opleidingsprogramma behoren deelname aan intervisie- en themabijeenkomsten, aanwezigheid bij schoolactiviteiten zoals excursies, studiedagen, vergaderingen en oudergesprekken, maar vooral natuurlijk het bijwonen, observeren en geven van lessen.

We begeleiden onze studenten ontwikkelingsgericht. Er wordt veel tijd besteed aan voor- en nabespreking van lessen, ook op basis van video-opnames die tijdens lesmomenten van de studenten gemaakt worden. Tegelijkertijd benutten wij de recente kennis en vaardigheden van de studenten om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren en actualiseren. Onze ervaring is dat leerlingen de lessen van de studenten vaak leuk en leerzaam vinden.

Zij-instroom stimuleren

De Meridiaan Opleidingsschool maakt deel uit van een regionaal netwerk van opleiders. Dit netwerk zet zich in tegen het lerarentekort. Samen met andere besturen uit de regio Amersfoort werken we aan het ontwikkelen van activiteiten die de zij-instroom in het onderwijs ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan voorlichtingsbijeenkomsten en meeloopdagen. Overweegt u zelf de overstap naar het onderwijs of kent u misschien iemand die deze stap wil zetten, bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen op www.utrechtleert.nl

Professionalisering van docenten

Op Muurhuizen zetten we zoals gezegd voortdurend in op de ontwikkeling en groei van alle medewerkers. Zo willen we de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen en leraren ondersteunen. Dit doen we via studiedagen en gezamenlijke en individuele scholing. Zo volgen alle docenten het traject didactisch coachen en worden de nieuwe docenten uitgenodigd voor de themabijeenkomsten van de opleidingsschool, waar ook alle studenten voor uitgenodigd worden. Opgeleide docentcoaches begeleiden nieuwe en zittende collega’s bij het lesgeven en mentoraat. Dit zorgt voor plezier in het lesgeven en voor goede lessen voor uw kind(eren).

Studenten van de lerenopleiding begeleiden

Uw kind zal dit jaar ongetwijfeld bij verschillende vakken docenten in opleiding (stagiaires) tegenkomen die observeren, begeleiden en/of lesgeven. Werkplekleren is belangrij en onmisbaar bij de opleiding tot docent. Het vak docent leer je nu eenmaal vooral in de praktijk.

Elke student die op onze school stage komt lopen wordt begeleid door een zogenaamde stagewerkplekbegeleider (stagebegeleider). Dit is een ervaren vakdocent die samen met de schoolopleider van Muurhuizen en de instituutsopleider van de lerarenopleiding de begeleiding van de student verzorgt. Tot het opleidingsprogramma behoren deelname aan intervisie- en themabijeenkomsten, aanwezigheid bij schoolactiviteiten zoals excursies, maar vooral natuurlijk het bijwonen, observeren en geven van lessen. 


Wij begeleiden onze studenten ontwikkelingsgericht. Er wordt veel tijd besteed aan de voor- en nabespreking van lessen, ook op basis van video-opnames die tijdens lesmomenten van de studenten gemaakt worden. Tegelijkertijd benutten wij de recente kennis en vaardigheden van de studenten om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren en actualiseren. Onze ervaring is dat de leerlingen de lessen van de studenten vaak leuk en leerzaam vinden. 

Professionalisering van docenten

Op Muurhuizen zetten we zoals gezegd voortdurend in op de ontwikkeling en groei van alle medewerkers. Zo willen we de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen en leraren ondersteunen. Dit doen we via studiedagen en gezamenlijke en individuele scholing. Zo volgen alle docenten het traject didactisch coachen en worden de nieuwe docenten uitgenodigd voor de themabijeenkomsten van de opleidingsschool, waar ook alle studenten voor uitgenodigd worden. Opgeleide docentcoaches begeleiden nieuwe en zittende collega’s bij het lesgeven en mentoraat. Dit zorgt voor plezier in het lesgeven en voor goede lessen voor uw kind(eren).

Zij-instroom stimuleren

De Meridiaan Opleidingsschool maakt deel uit van een regionaal netwerk van opleiders. Dit netwerk zich in tegen het lerarentekort. Samen met andere besturen uit de regio Amersfoort werken we aan het ontwikkelen van activiteiten die de zij-instroom in het onderwijs ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan voorlichtingsbijeenkomsten en meeloopdagen. Overweegt u zelf de overstap naar het onderwijs of kent u misschien iemand die deze stap wilt zetten, dan bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen op www.utrechtleert.nl