Tijd voor MAVO

De onderbouw: leerjaar 1 en 2

Lesprogramma

Op Muurhuizen vinden we het belangrijk dat je je prettig voelt. Daarom wijzen we je de weg. We leggen uit hoe je omgaat met een lesrooster, met je agenda, met huiswerk en met elkaar. 


Je krijgt allerlei vakken. Daarin zit veel regelmaat. Je krijgt instructie, lesstof wordt herhaald. Je hebt uren om te leren, uren voor individuele begeleiding, uren om proefwerken te herkansen.

Hoe we werken

Op Muurhuizen is er tijd voor jou. Dat betekent dat je goed wordt begeleid. We controleren of je opdrachten juist uitvoert. We kijken of je een actieve werkhouding hebt en of je vorderingen maakt. En hoe je gedrag is in de klas.

 

Je krijgt les in een klas. Je werkt soms wel in kleine groepen. Je leert wat je eigen talenten zijn. Je leert deze ook in een groep te gebruiken. Samenwerken is heel belangrijk.


In leerjaar 1 en 2 helpt je docent nog veel. Alle leerstof krijg je in overzichtelijke stukjes. Soms haal je een onvoldoende voor een proefwerk. Dat hoeft niet erg te zijn. Als je een herkansing moet doen, krijg je eerst extra uitleg tijdens een i-uur.

Magister

Op Magister kun je dagelijks je cijfers volgen. Ook zie je welke toetsen je nog moet inhalen of kunt herkansen. In de agenda zie je wanneer je welke lessen hebt.

De bovenbouw: leerjaar 3 en 4

De bovenbouw vormt de laatste twee jaar van de mavo. Je kiest daarbij een leerweg: de theoretische of gemengde leerweg. En je kiest voor een sector/profiel.

Theoretische of gemengde leerweg

Je vakkenpakket in de theoretische leerweg bestaat uit vakken die je zelf kiest. Bij de theoretische leerweg volg jij 6 vakken, waarvan Nederlands en Engels verplichte vakken zijn. LO2 en Zorg en Welzijn kun je bij ons ook kiezen als examenvakken. Je sluit die af met een praktijkexamen.

Bij de gemengde leerweg volg je 5 theoretische vakken en volg je een praktijkvak binnen het profiel Zorg & Welzijn. Een deel van het programma wordt verzorgd op het ROC.

Sector kiezen

Je vakkenpakket in de theoretische leerweg bestaat uit vakken die je zelf kiest. Bij de theoretische leerweg volg jij 6 vakken, waarvan Nederlands en Engels verplichte vakken zijn. LO2 en Zorg en Welzijn kun je bij ons ook kiezen als examenvakken. Je sluit die af met een praktijkexamen.

Bij de gemengde leerweg volg je 5 theoretische vakken en volg je een praktijkvak binnen het profiel Zorg & Welzijn. Een deel van het programma wordt verzorgd op het ROC.

Examen

De examenperiode bestaat uit leerjaar 3 en 4. In het programma van toetsing en afsluiting is terug te vinden welke toetsten meetellen voor jouw eindexamen. Daarnaast zijn er in klas 3 voortgangstoetsen die meetellen voor de overgang. 

Werkwijze

In jaar 3 en 4 hebben niet alle leerlingen hetzelfde vakkenpakket. Dus zit je niet altijd met dezelfde leerlingen uit jouw mentorgroep in de klas. De begeleiding is vooral gericht op het halen van goede studieresultaten en het maken van juiste keuzes. We leren je steeds meer zelfstandig werken en zelf initiatief nemen. In de bovenbouw ga je ook op werkweek naar het buitenland.

En daarna?

Met je diploma theoretische leerweg kan je doorstromen naar de havo, bijvoorbeeld op onze school. Je kan ook naar het mbo (niveau 3 en 4). Met een diploma gemengde leerweg kan je doorstromen naar het MBO (niveau 3 en 4).