Kurzweil

Inleiding

Op Muurhuizen krijgen dyslectische leerlingen de gelegenheid om gebruik te maken van Kurzweil. Dit is een programma dat tekst omzet naar spraak. Naast de voorleesfunctie ondersteunt het programma ook bij het schrijven en het maken van samenvattingen en mindmaps. Het kan bij alle talen worden ingezet en heeft ook een woordenboekfunctie. Het programma kan ondersteunend werken bij leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen. Het programma kan worden gebruikt in de les, bij het maken van huiswerk en bij de afname van toetsen. Ook bij het examen is er de mogelijkheid om een voorleesprogramma te gebruiken. 

Wanneer Kurzweil?

Kurzweil is specifiek bedoeld voor leerlingen met dyslexie of andere lees-, schrijf- of leerproblemen die baat hebben bij de extra investering die het gebruik van Kurzweil vraagt. Het is niet zo dat voor elke leerling met dyslexie het gebruik van Kurzweil een oplossing is. We kijken daarom heel gericht naar welke leerlingen baat zouden kunnen hebben bij Kurzweil.

Wanneer leerlingen op Muurhuizen binnengekomen met positieve met Kurzweil, dan kan er direct gestart worden. Er is geen belemmering om vanaf de eerste proefwerken te starten met de ondersteuning. 

Dat is anders wanneer er geen ervaring is met Kurzweil. In de regel wachten we in de brugklas tot het eerste portfoliogesprek voordat we Kurzweil bespreken. Zo kunnen we gericht achterhalen waar leerlingen tegenaan lopen en of Kurzweil een oplossing is. 

Voor alle leerlingen geldt in de eerste drie jaar dat het starten met Kurzweil in samenspraak met de mentor aangevraagd kan worden. Het is dus niet zo dat er per sé in de brugklas gestart moet worden met Kurzweil. In het vierde jaar wordt er in de regel niet meer gestart met Kurzweil. De tijd die het kost om het prgramma te leren kennen weegt dan niet op tegen eventuele voordelen die er zouden kunnen zijn. Dat zeker in het licht dat er al jaren is gewerkt zonder Kurzweil. In uitzonderlijke gevallen kan via een ondersteuningsaanvraag via de mentor gevraagd worden of Kurzweil toch een optie is. 

Procedure Kurzweil

Leerlingen die nog nooit gewerkt hebben met Kurzweil krijgen een training van enkele weken. In deze training leren zw werken met Kurzweil en is er ruimte voor vragen aan de hand van ervaringen die leerlingen met het programma opdoen. Het is tegelijkertijd ook een testperiode om te zien of het programma aan de verwachtingen voldoet. Aan het einde van de training kan de leerling ook afzien van het gebruik van Kurzweil. 

In het eerste jaar is er een starttraining na de eerste portfoliogesprekken, waar alle leerlingen die interesse hebben in Kurzweil samen beginnen met het ontdekken van Kurzweil. De taalbeleidcoördinator communiceert met de mentoren de mogelijkheden en voorwaarden voor het gebruik van Kurzweil voor de gesprekken en inventariseert de behoefte. De namen van leerlingen die met Kurzweil willen werken geeft hij door aan de ICT-medewerker die over Kurzweil gaat. 

Toetsen

Een leerling mag Kurzweil gebruiken in de klas en/of bij toetsen van alle vakken waarbij het gaat om grote leesonderdelen. Voor de talen betekent dit de leestoetsen en voor zaakvakken betekent dit toetsen (dus niet SO’s). De leerling geeft het gebruik maken van Kurzweil voor toetsen zelf een week van tevoren aan bij vakdocenten. Docenten hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid en ondersteunen leerlingen hierin. De leerlingen kunnen als ze gedurende hun schooltijd gebruik hebben gemaakt van Kurzweil ook voor het eindexamen gebruik maken van het programma. 

De rol van docenten

Vakdocenten weten hoe ze een toets voor Kurzweil klaar moeten zetten of wie dat voor ze kan doen. In de grotere vakgroepen is in ieder geval één docent die toetsen kan omzetten naar het bestandstype dat Kurzweil gebruikt. 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van Kurzweil. 

Digitale schoolboeken

Voor de aanvraag van digitale versies van de schoolboeken neemt u contact op met onze ICT-medewerker Yvon Liefting.