Leerlingenraad

Op Muurhuizen hebben we een grote, actieve leerlingenraad. De leerlingen in de leerlingenraad hebben een belangrijke rol in de school. Zij vertegenwoordigen namelijk de belangen van onze leerlingen. Aan de ene kant zijn zij de stem van de leerlingen naar de schoolleiding en de medezeggenschapsraad toe: ze geven gevraagd en ongevraagd advies over plannen binnen de school die onze leerlingen raken. Aan de andere kanten weten zij ook als geen ander wat er speelt binnen de school en dragen zij zelf ook onderwerpen aan om de school te verbeteren en ondernemen ze activiteiten om de sfeer en betrokkenheid binnen de school te vergroten.

De leerlingenraad bestaat uit veel leerlingen uit verschillende leerjaren. De leerlingen leren door hun lidmaatschap o.a.:

  • samen te werken met mensen van verschillende leeftijden en met docenten en de schoolleiding
  • steun verkrijgen voor hun ideeën: o.a. het uitwerken van plannen, presentatievaardigheden, argumenteren en lobbyen
  • het afwegen van verschillende belangen en het bekijken van een probleem vanuit verschillende betrokkenen
  • vergaderen en luisteren naar anderen.

De leerlingenraad komt één keer per maand samen en alle leerlingen zijn welkom om langs te komen om te luisteren en om eventueel te kijken of de leerlingenraad misschien ook iets voor hen is. Ze kunnen dan een mailtje sturen naar één van de begeleiders van de raad voor informatie voor de aankomende vergadering.

In schooljaar 2023-2024 is het streven om weer te starten met ons leerlingenforum: bijeenkomsten over één thema waarbij alle leerlingen van de school worden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten.