Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage 2024-2025

Ons onderwijsprogramma rondom de kerndoelen is kosteloos voor ouders. Naast die basis willen we ook een contextrijk, betekenisvol programma aanbieden aan al onze leerlingen. Leerlingen leren niet alleen in het klaslokaal maar ook daarbuiten. Als school willen wij in verbinding staan met de maatschappij en met onze omgeving. We willen leerlingen ervaringen laten opdoen in omgevingen waar ze anders misschien niet mee in aanraking komen. Bovendien zorgt buitenschools leren voor meer motivatie en voor een betere toepassing van de theorie in de praktijk.

Die activiteiten houden we zo goedkoop mogelijk, maar ze kosten vaak geld. Dat kunnen we niet allemaal uit onze eigen schoolbekostiging financieren. We willen deze activiteiten voor al onze leerlingen mogelijk maken. Daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage betreft in totaal €195,-. Dit is gesplitst in twee onderdelen. 
Een vrijwillige ouderbijdrage voor schoolbrede activiteiten van €55,- en een bedrag van €140,- voor leerjaarspecifieke activiteiten.

Het bedrag van €140,- wordt besteed aan verschillende activiteiten en (meerdaagse) excursies. Dit zijn activiteiten gericht op groepsvorming, introductieactiviteiten, culturele activiteiten, internationalisering, burgerschap en vakspecifieke excursies. De betreffende activiteiten worden ingepland in de jaarplanning. U leest er ook over in de Muurkrant die u elke periode ontvangt. 

Zonder uw bijdrage kunnen we veel van deze activiteiten niet organiseren.

Het bedrag van €55,- voor schoolbrede activiteiten wordt besteed aan:
– Initiatieven om de ouderbetrokkenheid binnen school te vergroten (budget is ter besteding aan de ouderraad)
 Leerlingenraad/ GSA/ leerlingparticipatie (budget is ter besteding aan de leerlingenraad)
–  Schoolfeest
   Aanschaf van een cultuurkaart voor elke leerling
– Gezonde schoolkantine
– Schoolbrede vieringen (bijv. kerst)
 Organisatie van sportdagen in elk leerjaar

Per leerling van wie de ouders het bedrag van €55 hebben betaald wordt €5,- gereserveerd voor de besteding aan de ouderraad en €10,- aan de leerlingenraad.

Werkwijze

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u digitaal een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage.
We begrijpen het uiteraard ook als u niet het hele bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage kunt betalen. U kunt dan aangeven welk bedrag u wel kunt of wilt betalen. Er is ook een betaling in termijnen mogelijk.

U kunt ook aangeven of u een extra bijdrage wilt overmaken. Deze middelen gebruiken wij om de kosten voor activiteiten te betalen voor ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Zo kunnen activiteiten ook doorgaan wanneer minder dan 75% van de ouders heeft betaald.

Mocht u in vertrouwen willen spreken met iemand van de financiële administratie dan is dat uiteraard mogelijk. De contactgegevens staan in de factuur vermeld.

U kunt ook contact opnemen met Stichting Leergeld in uw gemeente.

 

 

 

 

Voorbeelden van activiteiten in leerjaar 1

 

  o   Introductieprogramma
o   Project De stad
o   Globaland
o   Afsluiting gewenningsperiode met groepsactiviteit
o   Scapino
o   Theatervoorstelling
o   LOB-activiteiten, waaronder JINC-stage
o   Vakoverstijgende excursie
o  Mentoractiviteiten met kerst, sinterklaas en aan het einde van het schooljaar

 

 

Voorbeelden van activiteiten in leerjaar 2

  o   Introductieprogramma
o   Klimbos
o   Sportdag Bokkeduinen
o   Dagtrip Franstalige stad
o   Loopbaanactiviteiten
o   Burgerschapsactiviteit  
o   Vakoverstijgende excursie
o   Mentoruitje einde schooljaar

 

Voorbeelden van acticviteiten in leerjaar 3

  o   Introductieprogramma
o   Be Aware  
o   Culturele activiteiten
o   Bezoek Den Haag / Pro Demos
o   Sollicitatietraining Jinc
o   Next step
o   Bedrijfsbezoek/ snuffelstage
o   Voorlichting werkveld vertegenwoordigers
o   Maatschappelijke stage
o   MBO tour
o   Kick-out
o   Veldwerkdag pluriforme samenleving
o   Beeld en geluid bezoek
o   Bezoek UWV|
o   Dagtrip Duitse stad   

Voorbeelden van activiteiten in leerjaar 4

  o   Introductieactiviteit
o   Museumbezoek
o   Rechtbankbezoek
o   Examengala
o   Afsluitend uitje
o   Diploma-uitreiking  

Havo 4 en 5

In havo 4 en havo 5 wordt na elke periode een activiteitendag georganiseerd waarbij verschillende activiteiten worden gecombineerd. Er is sprake van een culturele, groepsvormende, maatschappijrelevante, vakspecifieke en sportieve activiteiten. Aan het eind van havo 4 gaan de leerlingen op kamp.

Uitgezonderd op het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage zijn:

  •        het kamp in leerjaar 1 €90,-
  •       de werkweek naar het buitenland in leerjaar 4 van € 450,-

    Deze bedragen worden apart gefactureerd. Voor het examengala kunnen de examenleerlingen een kaartje kopen.