Pesten

Op Muurhuizen pakken we pesten aan volgens de No Blame methode.
Een groep docenten/onderwijsassistenten hebben de training afgerond en kunnen handelen volgens deze methode (zij zijn No Blame experts). Voor mentoren/docenten zijn deze ‘No Blame experts’  ter ondersteuning in te zetten bij pestincidenten.

No Blame werkt volgens het principe dat niemand beschuldigd of gestraft wordt. De stappen lijken op zich simpel; in eerste instantie neem je het kind dat gepest wordt apart en bespreek je de problemen. Vervolgens wordt een groepje kinderen geformeerd die een steungroep vormen en gaan helpen en tenslotte kijk je na een week of twee wat er veranderd is.

Om de stappen effectief toe te passen, vergt van de leerkracht echter een aparte communicatieve vaardigheid en een speciale houding ten opzichte van de leerlingen. Omdat het bij deze aanpak belangrijk is geen deel van het probleem te worden en omdat je een beroep doet op de leerlingen om het probleem op te lossen, is juist die vaardigheid essentieel voor het slagen van deze aanpak.