Informatie-uren

Drie of vier dagen in de week, op maandag, woensdag, donderdag (voor klas 1 en 2) en vrijdag, kunnen leerlingen een informatie-uur (i-uur) volgen bij een vak naar keuze. Bijvoorbeeld wanneer je iets nog niet helemaal hebt begrepen, of als je meer uitdaging wilt. Als je een toets wilt herkansen, ga je eerst naar het i-uur voor extra uitleg.

Het i-uur is van 8.15 – 8.45 uur en/of van 8.45 – 9.15 uur.

Bij het maken van het i-urenrooster wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheid voor de leerling om alle dagen een i-uur in een bepaald vak te volgen. Als de eigen docent er niet is, is er meestal een andere docent aanwezig van dezelfde vaksectie.

Leerlingen gaan naar het i-uur op uitnodiging van een docent of melden zichzelf aan.

Om leerlingen maximaal de gelegenheid te geven een i-uur te bezoeken, beginnen de eerste lessen van het normale lesrooster op maandag, woensdag en vrijdag om 9.15 uur.