Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam van Muurhuizen bestaat uit ondersteuners, twee orthopedagogen en de ondersteuningscoördinator. De ondersteuners zijn docenten met een extra taak. Zij hebben in de loop der jaren verschillende studies en cursussen gedaan. Het ondersteuningsteam heeft verschillende expertises in huis. De orthopedagoog is de gedragsdeskundige die een adviserende rol heeft binnen het ondersteuningsteam. Daarnaast is de orthopedagoog verantwoordelijk voor het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Er kunnen verschillende onderzoeken ingezet worden, zoals WISC, NIO en pre-test dyslexie. Afhankelijk van de resultaten van de testen kan er worden doorverwezen.

De ondersteuningscoördinator stuurt het team aan, is de schakel tussen de ondersteuning en de schoolleiding en onderhoudt de externe contacten. Hij is niet direct bij de leerlingen, maar is verantwoordelijk voor de ‘helikopterview’ binnen het ondersteuningstraject en voor het beleid. 

Extra ondersteuning

Elke week komen de orthopedagogen en ondersteuningscoördinator bij elkaar om de ondersteuningsaanvragen die zijn ingediend door de mentor, te bespreken. Zij kunnen de mentor adviseren en besluiten dat het wenselijk is dat een ondersteuner binnen school de leerling individueel gaat ondersteunen. Deze ondersteuner formuleert samen met de ouder(s)/verzorger(s), mentor en de leerlingdoelen waar zij samen met de leerling aan gaan werken.