Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen op Muurhuizen zijn Thea Elsendoorn en Sander Grégoire. Ze werken volgens de klachtenregeling zoals deze is vastgelegd voor Meerscholen. Zij zijn zowel op school als thuis te bereiken.

Contact

    Thea Elsendoorn
t.elsendoorn@mavomuurhuizen.nl

    Sander Grégoire
 s.gregoire@mavomuurhuizen.