Dyscalculie

Rekenen neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen het onderwijs. Aan het einde van een schoolcarrière moeten alle leerlingen in het vmbo minimaal het 2F-niveau behalen. Wanneer leerlingen veel moeite hebben met rekenen, maken we op Muurhuizen gebruik van het protocol voor dyscalculie. Hierin staan verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk om een aangepaste rekentoets af te nemen en/of extra tijd te krijgen. 

Wanneer u twijfelt of uw kind misschien dyscalculie heeft, bespreek dit dan met de mentor. Die weet de weg naar ons ondersteuningsteam.