Tijd voor Loopbaanontwikkeling en -begeleiding

Op Muurhuizen nemen we de tijd voor jouw loopbaanontwikkeling! We vinden het belangrijk om je zo goed mogelijk te begeleiden bij de keuze voor je vakken én om samen te kijken naar de beste vervolgopleiding/beroepskeuze. Jouw mentor en onze decanen begeleiden je hierbij.

De keuzebegeleiding voor je vervolgopleiding wordt in eerste instantie verzorgd door je mentor. Belangrijkste doel is dat jij je bewust wordt van je vaardigheden en kwaliteiten om zo tot een goede vervolgkeuze te kunnen komen. In de portfoliogesprekken met je mentor en je ouders wordt dit ook besproken. Kom je er niet uit?> Dan kan de decaan helpen met het maken van een keuze. 

Contact

Decaan MAVO

     Denise Wielens
decaan@mavomuurhuizen.nl

Decaan HAVO

      Leonie van Viegen
l.van.viegen@mavomuurhuizen.nl